Skład zespołu badawczego:

 • kierownik projektu prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (Kraków)
 • dr Ihor Zeman (Lwów)
 • dr Łukasz Kossacki-Lytwyn (Kraków)
 • dr Andrij Felonyuk (Lwów)
 • dr Maciej Ziemierski (Kraków)
 • dr Maria Cieśla (Warszawa)
 • administrator bazy dr Przemysław Zarubin (Kraków)
 • konsultant językowy dr hab. Krzysztof Pawłowski (Kraków)
 • konsultant językowy dr hab. Maciej Tomal (Kraków)
 • konsultant językowy dr Magdalena Kozłowska (Warszawa)
 • konsultant językowy dr Mariusz Leńczuk (Kraków)
 • dr Mariusz Machynia (Kraków)
 • dr Janusz Dąbrowski (Kraków)