Research Team:

 • Project Coordinator prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (Kraków)
 • dr Ihor Zeman (Lwów)
 • dr Łukasz Kossacki-Lytwyn (Kraków)
 • dr Andrij Felonyuk (Lwów)
 • dr Maciej Ziemierski (Kraków)
 • dr Maria Cieśla (Warszawa)
 • Database Administrator dr Przemysław Zarubin (Kraków)
 • dr hab. Krzysztof Pawłowski (Kraków) Language Consultant
 • dr hab. Maciej Tomal (Kraków) Language Consultant
 • dr Magdalena Kozłowska (Warszawa) Language Consultant
 • dr Mariusz Leńczuk (Kraków) Language Consultant
 • dr Mariusz Machynia (Kraków)
 • dr Janusz Dąbrowski (Kraków)