Fragment listu Jana Mikołaja Cieszkowskiego do Augusta Czartoryskiego

Jan M.Cieszkowski komisarz dóbr ruskich informuje, że starsi ziemscy ruscy uciskają Żydów z dóbr wojewody, obciążają ich coraz większymi podatkami, nie zwołują sejmików w jego miastach. Próbował wymusić sejmik w dobrach wojewody, ale odbędzie się w Załoźcach, a tylko Żydzi lwowscy zapowiedzieli, że się nie pojawią. Prosił o interwencję u podskarbiego, aby dyspartyment ruski nie został przez niego przyjęty, jeżeli powstanie bez udziału Żydów lwowskich oraz o dyspozycję, aby następny sejmik odbył się w mieście Czartoryskiego. Ponadto radził uwięzić marszałka ziemstwa, wówczas starsi ziemscy uchwalą pensję dla wojewody

Archiwum: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (BC)
Sygnatura: BC 5779, s. 296-297 (295-298)
Język: polski
Data wytworzenia: 21.05.1737
Miejsce powstania: Lwów
Nazwy geograficzne: Brzeżany, Lwów, Załoźce