Manifestacja byłych starszych ziemskich

Joachim Smol, Mendel Herc byli starsi ziemscy wielkopolscy oraz Marek Józefowicz pisarz ziemski manifestują, iż gotowi byli wykonać wyrok Rafała Leszczyńskiego wojewody kaliskiego pomiędzy byłymi starszymi ziemskimi a obecnymi starszymi ziemskimi Wielkopolski oraz starszymi kaliskimi i leszczyńskimi   i przeprowadzić (przez swoich komisarzy) rozliczenie rachunków (kalkulację) w Kobylinie, ale druga strona tego nie chciała uczynić.

Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie kaliskie
Sygnatura: APP, Kaliskie Gr. 298, s. 621r
Język: łacina
Data wytworzenia: 17.03.1687
Miejsce powstania: Kalisz
Nazwy geograficzne: Kalisz, Kobylin, Leszno