Uniwersał Jana Andrzeja Morsztyna podskarbiego koronnego

Podskarbi wielki koronny Jan Andrzej Morsztyn informuje, że sejm konowokacyjny nałożył na wszystkich Żydów w Koronie powyżej 10. roku życia pogłówne generalne, które powinno być wybierane zgodnie z postanowieniami konstytucji, a nie według instruktarza z 1662 r.

Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie poznańskie
Sygnatura: APP, Poznańskie Gr. 1231, s. 223rv
Język: polski
Data wytworzenia: 15.04.1674
Miejsce powstania: Warszawa
Nazwy geograficzne: Poznań, Warszawa
Uwagi:

Oblatował 5 V 1678 r. w aktach grodzkich poznańskich Abram Aleksandrowicz szkolnik ("minister scholae Judaicae"). Ekstrakt z akt warszawskich, uniwersał oblatowany w dn. 25 IV 1674 r. przez Mojżesza Markowicza syndyka Żydów koronnych.

Zob. Volumina Legum, t. V, s. 222. Konstytucja sejmowa o subsidium charitativum generale nie zawierała wzmianki o Żydach http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F65094%2Fdirectory.djvu&p=121