Uniwersał podskarbiego Jana Kazimierza Krasińskiego w sprawie podatków Żydów koronnych

Jan Kazimierz Krasiński podskarbi wielki koronny zakazuje pobierania od Żydów innych podatków niż uchwalone na sejmie warszawskim pogłówne żydowskie w wysokości 100 tys. zł i przypomina poprzednie konstytucje sejmowe zwalniające Żydów koronnych po zapłaceniu pogłównego od płacenia wszelkich innych podatków poza cłami, akcyzą i czopowym 

Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie pyzdrskie
Sygnatura: APP, Pyzdrskie Gr. 87, s. 27rv
Język: polski
Data wytworzenia: 06.1659
Miejsce powstania: Warszawa
Nazwy geograficzne: Kalisz, Poznań, Pyzdry, Warszawa, Wielkopolska
Uwagi:
Tytuł oryginalny: Oblata literarum Supremi Regni Thesaurarii Judaeis servientium. Do oblaty w księgach grodzkich pyzdrskich podał 11 maja 1661 r. Salamon Bieńczyk, starszy pyzdrski.