Fragment listu Jana Mikołaja Cieszkowskiego do Augusta Czartoryskiego o sejmie żydowskim

Jan M.Cieszkowski komisarz dóbr ruskich informuje o rozpoczęciu sejmu żydowskiego w Jarosławiu oraz o swoich staraniach, aby wiernikiem koronnym został Żyd z dóbr Czartoryskiego, a rabin lwowski rabinem ziemskim, a także aby następny sejmik odbył się w dobrach wojewody.

Archiwum: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (BC)
Sygnatura: BC 5779, s. 635 (635-638)
Język: polski
Data wytworzenia: 03.06.1739
Miejsce powstania: Surochów
Nazwy geograficzne: Jarosław, Lwów, Wschowa