Uniwersał podskarbiego Marka Matczyńskiego w sprawie wybierania pogłównego od Żydów w województwie bełskim i ziemi chełmskiej

Marek Matczyński podskarbi wielki koronny pod groźbą pozwania przez instygatora koronnego do trybunału koronnego zakazuje szlachcie z województwa bełskiego i ziemi chełmskiej praktyki udzielania protekcji Żydom z lokalnych wsi i miasteczek, uniemożliwiającej tym samym ściąganie podatku pogłównego ordynaryjnego przez przysłanych ze skarbu koronnego asygnatariuszy (deputatów). W przypadku niedostarczenia im wymaganej kwoty otrzymali oni prawo do pieczętowania synagog, sekwestrowania towarów żydowskich i uwięzienia dłużników.
Archiwum: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie
Zespół: Księgi grodzkie bełskie (Fond 1)
Sygnatura: CGIA Lwów, Fond 1, op. 1, sp. 284, s. 58-60
Język: polski
Data wytworzenia: 20.01.1691
Miejsce powstania: Warszawa
Nazwy geograficzne: Bełz, Warszawa
Uwagi:

W księgach grodzkich bełskich oblatował 10 I 1691 woźny gminy zamojskiej Moszko Lewkowicz. Prawdopodobnie błędny zapis roku (1691 zamiast 1690).

Druk: Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII -XVIII wiek). Źródła, wstęp i oprac. A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 141-142.