Dekret infamii trybunału skarbowego w Radomu w sprawie pomiedzy Czartoryskimi a starszymi ziemskimi województwa ruskiego

Dekret zaoczny infamii nałożony na Berka Rabinowicza i jego zięcia Lejbę Rabinowicza oraz innych starszych ziemskich województwa ruskiego w sprawie niedopuszczenia do egzekucji kondemnaty (dekret zaoczny banicji) w sprawie pomiędzy nimi a Augustem Czartoryskim i jego żoną Maria Zofią [Zofią Marią] wojewodami ruskimi, starostami kałuskimi oraz starszymi gminy w Kałuszu o nadmierne obciążenie gmin żydowskich w Kałuszu, Brzeżanach, Skole, Narajowie i Przemyślanach i ich zubożenie. Egzekucję przeprowadzał A.J. Dąbrowski podstoli płocki, subdelegat urzędu grodzkiego żydaczowskiego przed kamienicą Berka Rabinowicza w Brodach w dniu 28 XI 1761 r. Berko odmawiając egzekucji  miał powiedzieć [fragment  w jęz. polskim], że starsi ziemscy zawarli jeszcze w Konstantynowie w 1760 r. zgodę z gminą w Kałuszu, ustalając kwote pogłównego na 2200 złp. W roku 1761 starsi nie odebrali jej ponieważ Żydzi z Kałusza chcieli płacić w tynfach rachując każdy po 38 gr., co było niezgodne z tzw. redukcją pieniądza [ordynacją monetarną]. Zapewniał, że zawrą ugodę z gminą kałuską podczas najbliższych kontraktów lwowskich.
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)
Zespół: Archiwum Potockich z Łańcuta
Sygnatura: AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta 4378, s. 14-25
Język: łacina
Data wytworzenia: 06.12.1762
Miejsce powstania: Radom
Nazwy geograficzne: Brody, Brzeżany, Kałusz (Ukraina), Konstantynów, Lwów, Narajów (Ukraina), Przemyślany (Ukraina), Radom, Skole
Uwagi:

Ekstrakt z akt trybunalskich z pieczęcią opłatkową.

Akt egzekucji został wpisany do akt grodzkich lwowskich 17 V 1763 r. Dekret zawiera też treść przypozwu z dnia 5 IV 1761 r., oblatowanego w aktach grodzkich lwowskich 7 V 1763 r.