Uniwersał protekcyjny Jana III Sobieskiego dla Żydów koronnych

Król Jan III Sobieski potwierdza Żydom koronnym postanowienia konstytucji sejmu grodzieńskiego 1679 r., zakazuje pobierania od nich wszelkich podatków uchwalanych na sejmikach szlacheckich oraz pozywania ich do innych sądów niż wojewodów czy sądu asesorskiego.
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie chełmskie (KGCH)
Sygnatura: APL,KGCH 103, s. 747-753
Język: polski
Data wytworzenia: 20.06.1681
Miejsce powstania: Warszawa
Nazwy geograficzne: Chełm, Warszawa
Uwagi:

Tyt.: Pro parte infidelium Iudaeorum Regni litterarum Sacrae Regiae Maiestatis protectionis oblatae. W księgach grodzkich chełmskich ekstrakt z akt grodzkich warszawskich, oblatowany 20 VI 1681 przez syndyka Żydów koronnych Mojżesza Markowicza, oblatowali 9 VII 1681 starsi chełmscy Icko Aronowicz i Icko Lewkowicz.

Druk: Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII -XVIII wiek). Źródła, wstęp i oprac. A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 118-120