Manifestacja Żydów ołyckich przeciw Fiszlowi Lejbowiczowi

Michel Moszkowicz syndyk kahału ołyckiego manifestuje przeciwko Fiszlowi Lejbowiczowi pisarzowi generalnemu Żydów koronnych oraz rabinom i starszym [ziemskim] w sprawie niedotrzymania warunków prawa nadanego przez Jana III i Augusta II gminie ołyckiej, iż co trzy lata sejmik żydowski powinien być zwołany do Ołyki, a także aby żadne uchwały podatkowe nie były podejmowane bez podpisu rabina i starszych ołyckich. Fiszel po wydaniu uniwersału 3 IV 1703 r. przez [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] kasztelana krakowskiego na wypłacenie kontrybucji nie tylko nie zwołał sejmiku, ale wydał asygnację na kilkanaście set zł do Ołyki ze szkodą gminy.

Archiwum: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie
Sygnatura: Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii izdavaemyj Kommisseju dlja razbora drevnich Aktov, cz. V, t. I, Akty o gorodach, Kijev 1869, s. 206-208 [Na podstawie ks. grodzkiej krzemienieckiej 1612, k. 139]
Język: polski
Data wytworzenia: 17.04.1703
Miejsce powstania: Krzemieniec
Nazwy geograficzne: Krzemieniec, Ołyka
Uwagi:

Rękopis obecnie nie istnieje.

Zob. M.Schorr, Organizacya Żydów w Polsce: (od najdawniejszych czasów aż do 1772 r.), Lwów 1919, s. 77.