Dokumenty dotyczące pogłównego od Żydów powiatowych kaliskich i poznańskich

Oblata asygnacji Adama Mikołaja Sieniawskiego hetmana wielkiego koronnego, wojewody bełskiego dla Felicjana Grabskiego chorążego łęczyckiego na 2000 złp z pogłównego żydowskiego do Żydów powiatowych kaliskich i poznańskich jako wynagrodzenie za pełnioną funkcję komisarską w komisji hibernowej za rok 1706, Warszawa, 21 III 1707; oraz pokwitowania Jana Malskiego i Stanisława Poleskiego dla Samuela Markowicza pisarza generalnego Żydów Wielkopolski z otrzymania asygnacji do poszczególnych gmin ziemstwa wielkopolskiego, Kalisz 2 IX 1707, tj. do do Łęczycy 400; Strykowa 150; [..]charzewa 500; Gąbina 150; Kowala[?] ; Brześcia Kujawskiego 500; Lubrańca [1?]

Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie kaliskie
Sygnatura: APP, Kaliskie Gr. 314, s. 625rv
Język: polski
Data wytworzenia: 21.03.1707 - 02.09.1707
Miejsce powstania: Kalisz, Lwów
Nazwy geograficzne: Brześć Kujawski, Gąbin, Kalisz, Kowal, Lubraniec, Lwów, Stryków, Łęczyca
Uwagi:

Pokwitowanie z powodu głębokiego wszycia w kilku miejscach niemożliwe do odczytania.

Oblatowane przez Stanisława Poleskiego i Jana Malskiego 7 IX 1707.