Asygnacja skarbowa dla Kazimierza Zapolskiego

Asygnacja skarbowa wydana przez Marcina Zamoyskiego wojewodę lubelskiego, administratora skarbu koronnego i Jana Plaskowskiego pisarza skarbu koronnego dla Kazimierza Zapolskiego podkomorzego sieradzkiego, posła Rzeczypospolitej do traktatów moskiewskich na kwotę 425 złp, płatnych przez Żydów poznańskich z pogłównego żydowskiego raty majowej 1684 r. (wraz z adnotacją i podpisem K.Zapolskiego o jej zrealizowaniu).
Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie poznańskie
Sygnatura: APP, Poznańskie Gr. 1231, s. 607rv
Język: polski
Data wytworzenia: 26.05.1684
Miejsce powstania: Warszawa
Nazwy geograficzne: Poznań, Warszawa
Uwagi:
Oblatował 23 II 1685 r. w aktach grodzkich poznańskich Salomon Jakubowicz syndyk generalny Żydów poznańskich.