Kontrakt starszych ziemskich krakowsko-sandomierskich z archidiakonem sandomierskim

Kontrakt Sebastiana Kokwińskiego archidiakona i oficjała sandomierskiego ze starszymi żydowskimi [ziemskimi] krakowsko-sandomierskimi na 14000 złp w złocie, zabezpieczonych przez gminy żydowskiej wymienione w osobnej inskrypcji. Żydzi zobowiązują się płacić kapitule kolegiaty sandomierskiej coroczny czynsz w wysokości 7% (980 złp) na muzykę. Dla ułatwienia wypłacania czynszu wyznacza się starszych gmin sandomierskiej i opatowskiej, którzy mają go odwozić.

Archiwum: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (BDS)
Sygnatura: BDS, AKKKS 76, s. 84r-85v, BDS, AKKKS 75, s. 1r-2v [kopia]
Język: polski
Data wytworzenia: 01.12.1664
Miejsce powstania: Sandomierz
Nazwy geograficzne: Chęciny, Nowy Wiśnicz, Opatów, Pińczów, Sandomierz, Stopnica, Wodzisław Śląski
Uwagi:

Oryginał. Podpisy hebrajskie starszych

Dostępny online: http://bc.bdsandomierz.pl/dlibra/docmetadata?id=2046&from=pubstats

Druk: Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII -XVIII wiek). Źródła, wstęp i oprac. A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, pp. 389-392.

Zob. Jadwiga Muszyńska, Kapituła sandomierska a Żydzi ziemstwa krakowsko-sandomierskiego w latach 1664-1699, [w: ] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wiek, pod red. T.Ciesielskiego i A. Filipczak-Kocur, Warszawa-Opole 2008, s. 286-288.